Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tillsyn inom alkohol och tobak

Du som arbetar med frågor som rör alkohol och tobak på en kommun kan få vägledning i arbetet. Om din kommun fattar beslut om till exempel tillstånd för servering av alkohol ska du rapportera det till oss.

Länsstyrelsen har ett regionalt tillsynsansvar och Folkhälsomyndigheten har ett centralt tillsynsansvar.

Tillsynsvägledning för alkohol samt tobak och liknande produkter på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kommunen ansvarar för att besluta om serveringstillstånd och genomföra tillsyn för att kontrollera att restauranger följer alkohollagen. Likaså ansvarar kommunen för tillsyn i butiker som säljer folköl. Kommunen har också ansvar för beslut om tillstånd för försäljning av tobak och liknande produkter och tillsyn av försäljningsställen och rökfria miljöer.

Det finns även andra aktörer som Polismyndigheten, Konsumentverket och Tullverket som har ansvar för alkohol- och tobakstillsyn inom specifika frågor.

Rapportera kommunala beslut

Du som arbetar på en kommun och fattar beslut enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter ska enligt lag rapportera beslutet till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens granskar beslutet som en del av det regionala tillsynsansvaret.

Få vägledning i tillsynsarbetet

Du som arbetar på en kommun med tillsyn enligt alkohollagen eller lagen om tobak och liknande produkter kan få vägledning från oss. Länsstyrelsen kan anordna utbildningsinsatser, nätverksträffar och individuell rådgivning som stöd i arbetet.

Mer om Länsstyrelsens ansvar inom alkohol och tobak

Förutom ett regionalt ansvar för tillsyn och vägledning inom alkohol och tobak har länsstyrelsen också ansvar för samordning mellan myndigheter och kommuner för att underlätta samarbetet. Länsstyrelsen har också uppdrag att:

  • föra ut den statliga politiken regionalt.
  • genomföra uppföljning och utvärdering av alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkters funktion och effekter inom länet.
  • fånga upp viktiga frågor på lokal och regional nivå och att föra dem vidare till nationell nivå.

Förstärkt alkohol- och tobakstillsyn 2021-2025

Länsstyrelsen har ett särskilt regeringsuppdrag om förstärkt alkohol- och tobakstillsyn. Nuvarande uppdrag gäller under åren 2021–2025. I uppdraget ingår att utveckla och kvalitetssäkra arbetet med en strukturerad och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn.

Uppdrag om förstärkt alkohol- och tobakstillsyn 2021–2025, på Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Tillsynen i Dalarna

För ytterligare frågor och information kring alkohol- och tobakslagen, vilken även innefattar rökfria miljöer och rökfria skolgårdar, samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

De utbildningar som skulle ha ägt rum i höst är tills vidare inställda.

Denna utbildning rekommenderas till alla verksamma på krogen, särskilt till dig som serverar alkohol eller är driftsansvarig.

Det finns en stark koppling mellan alkohol och våld. Den vetenskapligt utvärderade metoden Ansvarsfull alkoholservering (AAS) syftar till mindre alkoholrelaterade skador och våld i restaurangmiljö. Den bygger på ett strukturerat, långsiktigt arbete och består av tre delar:

  • En långsiktig etablerad samverkan mellan kommunen, länsstyrelsen, polisen och restaurangbranschen.
  • En tvådagars utbildning i ansvarsfull alkoholservering för restaurangpersonal.
  • Förbättrad tillsyn och policyarbete.

Målet är att minska nöjesrelaterad våldsbrottslighet, främst genom att alkohol inte ska serveras till underåriga eller märkbart påverkade gäster. Efter godkänd utbildning under två dagar och godkänt prov får kursdeltagaren ett personligt diplom. Diplomering i utbildningen i ansvarfull alkoholservering (enligt STAD-metoden) är i vissa kommuner ett krav för serveringspersonal utifrån kommuners politiskt beslutade riktlinjer.

Utbildningen i ansvarsfull alkoholservering (enligt STAD-metoden)

STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) har utvecklat och implementerat metoden. Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna har spridit metoden till landets kommuner. Flera studier har visat att metoden minskar våld och att man genom samverkan, utbildning och tillsyn kan komma långt i både det alkohol- och våldsförebyggande arbetet. I dag är ansvarsfull alkoholservering en del av många kommuners ordinarie verksamhet.

Innehåll och utbildningsdagar
Dag1

Alkoholens medicinska effekter
Alkohollagen
Filmsekvenser och gruppdiskussioner
Utvärdering
Polisen medverkar under dagen med polis- och ordningslag

Dag 2

Skriftligt prov
Polisens arbete med narkotika i krogmiljö (Polisen)
Konflikthantering ”Krävande gäster & besvärliga situationer” (Cuab Cavena utveckling AB)
Utvärdering av kursen

Utbildningsdagar i Dalarnas län


Mora, Orsa, Leksand, Vansbro 11, 18 maj 2022
Falun ATL-kontoret 13, 14 juni 2022
Avesta 12, 19 maj 2022
Älvdalen, Idre 14, 15 december 2022
Malung-Sälen 13, 14 december 2022

Kostnad för utbildningen kan variera mellan de olika kommunerna. I kursavgiften ingår kursmaterial, frukostsmörgås, lunch och eftermiddagsfika båda dagarna. Länsstyrelsen ersätter kommunen för kurskostnad för deltagare som kommer från studentkårer samt är polis eller ordningsvakt.

För information och anmälan kontakta alkoholhandläggaren i din kommun:

ATL-kontoret i Borlänge, Falun, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken, Gagnef och Säters kommuner: atlkontoret@falun.se
Avesta: veronica.bengts@avesta.se och eva.stens-ollars@avesta.se
Leksand: paulina.holmstrom@leksand.se
Rättvik: jennie.prans@rattvik.se
Vansbro: marie.ingels@vansbro.se
Mora: madelen.andersson@mora.se
Orsa: t.f. marie.ingels@orsa.se
Malung-Sälen: thomas.fehrm@malung-salen.se och leif.silversund@malung-salen.se
Älvdalen: Louise.eriksson@alvdalen.se

Kontakt