Rapport av kommunikativ lägesbild

Det här formuläret är till för att samla information så att vi kan skapa en lägesbild om de kommunikationsinsatser som sker i länet för att hantera coronapandemin.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss