Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rapport av kommunikativ lägesbild

Det här formuläret är till för att samla information så att vi kan skapa en lägesbild om de kommunikationsinsatser som sker i länet för att hantera coronapandemin.

Kontakt