Rapport av kommunikativ lägesbild

Det här formuläret är till för att samla information så att vi kan skapa en lägesbild om de kommunikationsinsatser som sker i länet för att hantera coronapandemin.

Kontakt