Översvämning och vattenläge

Vattenregleringsföretagen, Fortum och SMHI lämnar information om vattenflödet och prognoser för länet som uppdateras på denna sida vid vårflod och höga flöden i länet.

På Vattenregleringsföretagens hemsida finns aktuella vattenstånd och vattenföringar för ett antal mätpunkter längs Dalälven.

Länsstyrelsen i Dalarnas län och Dalälvens älvgrupp samordnar åtgärder som kan förebygga och minska konsekvenserna av översvämningar i ett samhällsperspektiv.

Länsstyrelsen samverkar också med MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) samt angränsande län.

Aktuellt om vårflod

2021-06-01

Den sena vårfloden vi fick i år har nu kulminerat i hela Dalälven och samtliga luckor kommer troligen att stängas inom några dagar (utom vid de anläggningar där arbeten pågår). Enligt Länsstyrelsens kännedom har det, trots att tappningarna blev högre än förväntat, inte orsakat några problem i länet.

Skydda dig mot översvämning

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.
På Myndigheternas krisinformations-sida kan du läsa mer om översvämning och aktuella rapporter.

Dinsäkerhet.se Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

SMHI:s vattenwebb Länk till annan webbplats.

Vattenregleringsföretagen Länk till annan webbplats.

Kontakt