Översvämning och vattenläge

Vattenregleringsföretagen, Fortum och SMHI lämnar information om vattenflödet och prognoser för länet som uppdateras på denna sida vid vårflod och höga flöden i länet.

På Vattenregleringsföretagens hemsida finns aktuella vattenstånd och vattenföringar för ett antal mätpunkter längs Dalälven.

Länsstyrelsen i Dalarnas län och Dalälvens älvgrupp samordnar åtgärder som kan förebygga och minska konsekvenserna av översvämningar i ett samhällsperspektiv.

Länsstyrelsen samverkar också med MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) samt angränsande län.

Skydda dig mot översvämning

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.
På Myndigheternas krisinformations-sida kan du läsa mer om översvämning och aktuella rapporter.

Dinsäkerhet.selänk till annan webbplats

Krisinformation.selänk till annan webbplats

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaplänk till annan webbplats

SMHI:s vattenwebblänk till annan webbplats

Vattenregleringsföretagenlänk till annan webbplats

Kontakt