Information om läget i Dalarna
i samband med covid-19

Närbild på händer. Den ena handen pumpar tvål på den andra handen. 

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt. Det görs genom att:

Information om läget i länet

Med anledning av coronaviruset och smittspridningen i Sverige lämnar Länsstyrelsen en uppdaterad bild av läget i länet till regeringen och våra nationella myndigheter. Här på webben publicerar vi en nyhet om läget i länet varje onsdag och fredag i vårt nyhetsflöde.

Läs lägesbilden för Dalarnas län under Aktuella nyheter

Nationella råd och regler

Regeringen

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar, och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.

 • Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.
 • Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper och begränsa antalet åskådare.
 • Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och likande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.
 • Arbetsgivare bör se till att personal och besökare håller avstånd, att anställda arbetar hemifrån och undviker onödiga resor om det är möjligt.
 • I kollektivtrafik och allmänna färdmedel bör antalet resenärer begränsas, och antalet turer anpassas så att trängsel kan undvikas.
  Läs mer om Folkhälsomyndighetens nya allmänna rådlänk till annan webbplats

Utrikesdepartementet


Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information.

Frågor man kan ställa sig när man tar till sig information är:

 • Vem ligger bakom informationen?
 • Kan du hitta den ursprungliga källan?
 • Är källan pålitlig/trovärdig?
 • Hur gammal är informationen?
 • Vem tjänar på att du sprider den?

Fler tips på hur du tänker källkritiskt på krisinformation.selänk till annan webbplats

Länsstyrelsen har som regional krishanteringsmyndighet aktiverat sin stabsfunktion (vilket betyder att flera medarbetare enbart arbetar med att hantera frågor kopplat till coronaviruset) och följer löpande händelseutvecklingen.

Länsstyrelsen deltar på regelbundna nationella samverkanskonferenser med ansvariga myndigheter och håller i regionala möten med länets aktörer.

Länsstyrelsen har också löpande kontakt med ansvarig smittskyddsläkare på Region Dalarna. Det är smittskyddsläkaren som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet.

Information in English

Here you can find information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak.

Official information on the novel corona viruslänk till annan webbplats

FAQ about COVID-19länk till annan webbplats

Information på andra språk

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa om coronaviruset och vad du kan göra för att skydda dig själv och andra på många olika språk.

Information på olika språk om covid-19 och hur du skyddar dig och andra från smitta på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

PDF:er med information på andra språk

Länsstyrelsen i Skånes län har tagit fram information om hur du skyddar dig själv och andra från coronaviruset. Det är fritt att använda filerna.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Information om Corona - ARABISKA.pdf 231.7 kB 2020-03-18 16.17
Information om Corona - ENGELSKA.pdf 194.5 kB 2020-04-06 11.02
Information om Corona - FINSKA.pdf 166.7 kB 2020-03-18 16.17
Information om Corona - LÄTT SVENSKA.pdf 166.6 kB 2020-03-18 16.17
Information om Corona - PERSISKA.pdf 140.4 kB 2020-04-06 11.02
Information om Corona - SOOMAALI.pdf 182.7 kB 2020-03-18 16.17
Information om Corona - SPANSKA.pdf 152.1 kB 2020-03-18 16.17
Information om Corona - SVENSKA.pdf 166.8 kB 2020-03-18 16.17

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering nås vardagar kl 08-17 på mail stab.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon 076-146 30 52.

Under kvällar och helger nås staben via Tjänsteperson i Beredskap (TiB) via SOS Alarm.

Kontakt