Information med anledning av coronaviruset

Illustrerad bild på människor som håller avstånd

På den här sidan berättar vi om Länsstyrelsens arbete med att hantera coronapandemin. Vi delar vår bild av läget i Dalarnas län och myndigheternas budskap till länets befolkning. Dessutom länkar vi till viktig information på andra myndigheters webbplatser.

Myndigheternas budskap till Dalarnas befolkning:

Pandemin är inte över:

 • Vaccinera dig
 • Håll avstånd
 • Testa dig och stanna hemma om du har symptom
 • Arbeta hemifrån om du har möjlighet
 • Om du varit utomlands, testa dig vid hemkomst.

Boka vaccination mot covid-19 - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Help how too book vaccination against COVID-19 in other languages - 1177 Vårdguiden Dalarna  Länk till annan webbplats.


Aktuellt om råd och restriktioner

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och kontrollerar att besluten följs. Den tillfälliga covid-19-lagen upphör att gälla den sista september 2021.

På vår webbsida om den tillfälliga covid-19-lagen hittar du de aktuella begränsningarna och åtgärderna som gäller just nu, information om hur Länsstyrelsen jobbar med tillsyn samt frågor och svar.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

På krisinformation.se hittar du en sammanställning av de förbud och de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin. Du hittar även länkar till fördjupad information.

Krisinformation.se: Detta gäller just nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Från och med den 29 september gäller nya råd och rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en sida, som uppdateras kontinuerligt, med den info som finns tillgänglig om vad som kommer att gälla:

Folkhälsomyndigheten.se: Det här gäller från och med den 29 september Länk till annan webbplats.

Viktig information på andra myndigheters webbsidor

Information på 1177.se/dalarna om testning, vaccination och andra sjukvårdsfrågor för dig som bor eller vistas i Dalarna Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om covid-19 (coronavirus) på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.

Är du orolig eller rädd för att ta vaccin mot covid-19?

Tyvärr cirkulerar olika missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinerna, vilket medför en onödig risk för missförstånd och oro hos många. Läkemedelsverket har tagit fram en sida som svarar på vanliga frågor:

Detta gäller om coronavaccin på Läkemedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Information om läget i länet

Med anledning av coronaviruset och smittspridningen i Sverige lämnar Länsstyrelsen en uppdaterad bild av läget i länet till regeringen och våra nationella myndigheter. Här på webben publicerar vi en nyhet om läget i länet varje fredag i vårt nyhetsflöde.

Läs lägesbilden för Dalarnas län under Aktuella nyheter

Information om Länsstyrelsens arbete med att hantera coronapandemin

Länsstyrelsen har som regional krishanteringsmyndighet aktiverat sin stabsfunktion (vilket betyder att flera medarbetare enbart arbetar med att hantera frågor kopplat till coronaviruset) och följer löpande händelseutvecklingen.

Länsstyrelsen deltar på regelbundna nationella samverkanskonferenser med ansvariga myndigheter och håller i regionala möten med länets aktörer.

Länsstyrelsen har också löpande kontakt med ansvarig smittskyddsläkare på Region Dalarna. Det är smittskyddsläkaren som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet.


Länsstyrelsen bistår Socialstyrelsen i arbetet med att mäkla material och skyddsutrustning mellan länets kommuner.

Länsstyrelsens regeringsuppdrag

Tillfälligt stöd för hyresvärdar gällande sänkta hyror i utsatta branscher

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som har gett rabatt på fasta lokalhyreskostnader till hyresgäster i utsatta branscher. Stödet söks av hyresvärden i efterhand.

Tillfälligt stöd för hyresvärdar gällande sänkta hyror i utsatta branscher

Smittskydd på serveringsställen

Länsstyrelserna ska ge kommunerna råd, stöd och vägledning enligt den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Smittskydd på serveringsställen

Efterlevande av rekommendationer för sommaraktiviteter

Länsstyrelserna ska följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs.

Länsstyrelsen i Skånes län samordnar länstyrelsernas arbete med efterlevnadsuppdraget. Du hittar aktuella efterlevnadsrapporter på deras hemsida. Länk till annan webbplats.

Plan för eventuellt nya utbrott av covid-19

Länsstyrelserna ska ta fram en plan för insatser som kan bli aktuella om det uppstår nya utbrott av covid-19 i höst.

Plan för eventuellt nya utbrott av covid-19

Övriga frågor

Coronaviruset påverkar flera aspekter i samhället. Det gäller även relationerna till nära och kära i livets slutskede och möjligheten att hålla begravningsceremonier.

Myndigheten för stöd till trossamfund har samlat information om begravningar och avskedsceremonier på sin webbplats. Trossamfund, kommuner och andra inblandade vädjar till de närmast anhöriga om att försöka hålla begravningen skyndsamt i en mindre krets för att vid ett senare tillfälle hålla en minnesstund för en större krets.

Om begravningar på Myndigheten för stöd till trossamfunds webbplats Länk till annan webbplats.

Om begravningar på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Om begravningar på Svenska kyrkans webbplats Länk till annan webbplats.

Läs även mer om begravningar på din kommuns webbplats.

Minska covid-19-spridningen: Råd, tips och exempel för dig som verksamhetsutövare

En pandemi ställer speciella krav på alla som organiserar en verksamhet. Kunder och gäster måste kunna hålla avstånd och tvätta händerna, vilket styr hur du kan sälja varor eller tjänster. Här finns goda exempel på hur andra har gjort i sina verksamheter för att bromsa smittan.

Minska covid-19-spridningen på MSB's webbplats Länk till annan webbplats.

Bromsa smittan - det här kan din verksamhet göra på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länkar till myndigheter och branschorganisationer

Många företag påverkas hårt av coronaviruset. Nedan har vi samlat ett antal länkar där du som företagare hittar information om coronaviruset och hur myndigheter och branschorganisationer arbetar.

Omsättningsstöd till näringsidkare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillfälliga rabatter för fasta hyreskostnader i utsatta branscher

Verksamt.se – samlad information om coronaviruset  Länk till annan webbplats.

Företagarna Sverige – råd och stöd till företag Länk till annan webbplats.

Svenskt Näringsliv - information om corona/covid-19 till dig som företagare Länk till annan webbplats.

Almi – information med anledning av coronaviruset  Länk till annan webbplats.

Dalarna Science Park - information med anledning av coronaviruset Länk till annan webbplats.

Visit Dalarna - Information från Visit Dalarna med anledning av coronaviruset Länk till annan webbplats.

Coronapandemin har fört med sig en ökad risk för våld i hemmet, främst mot kvinnor och barn. Här nedan hittar du vägar vidare om du behöver stöd och hjälp.

Kvinnojourer

Många kvinnojourer har höjt sin beredskap och har generösare öppettider. Länsföreningen Kvinno- och tjejjourer i Dalarna har samlat länets alla jourer för kvinnor och tjejer.

Länsföreningen Kvinno- och tjejjourer i Dalarnas webbplats Länk till annan webbplats.

Kvinnojouren Kullan i Falun (ingår inte i länsföreningen)

Telefon: 023-12515 måndag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-12.00.

E-post: info@kullanskj.se

Chat finns på www.kvinnojourenkullan.se Länk till annan webbplats. under vanliga öppettider samt extra öppet onsdagar 18.00-20.00.

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att få kraften tillbaka. Brottsofferjouren består av lokala jourer runt om i landet. Sök efter din lokala jour på Brottsofferjourens webbplats.

Brottsofferjouren Länk till annan webbplats.

Stöd till barn

Det finns flera organisationer som du kan vända dig till om du behöver hjälp eller bara vill prata med någon.

Barnahus Dalarna

Barnahus Dalarna har som mål att att erbjuda barn, som varit utsatta för våldsbrott i nära relationer och sexualbrott oavsett relation, ett omhändertagande som är anpassat utifrån barnets behov.

Barnahus Dalarnas webbplats Länk till annan webbplats.

Rädda Barnen

Rädda Barnen är en global barnrättsorganisation som kämpar för barns rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet.

Rädda barnens webbplats Länk till annan webbplats.

Bris - Barns rätt i samhället

Bris är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn.

Bris webbplats Länk till annan webbplats.

Regeringen

 Alla beslut som regeringen fattar hittar du på Regeringskansliets webbplats.

Regeringens arbete med anledning av coronaviruset Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten

På Folkhälsomyndigheten.se hittar du frågor och svar om coronaviruset, information om smittspridning, råd, aktuell statistik med mera.

Covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se

På Krisinformation.se hittar du samlad information om covid-19 från ansvariga myndigheter.

Myndigheterna om covid-19 på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Utrikesdepartementet

På Utrikesdepartementets webbplats hittar du information om råd vid resor, aktuell reseravrådan, information UD:s konsulära arbete och om du behöver komma i kontakt med ambassader.

Läs mer på UD:s webbplats Länk till annan webbplats.

Nedan samlas information med koppling till samhällsviktig verksamhet.

Samlad information finns på MSB's webbplats Länk till annan webbplats.

Som verksamhetsutövare, till exempel arbetsgivare eller uppdragsgivare, ska du bedöma om företaget/organisationen bedriver samhällsviktig verksamhet utifrån föreskriften MSBFS 2020:3 och allmänna råd MSBFS 2020:4.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett stöd för att hjälpa dig som verksamhetsutövare att bedöma om din verksamhet, eller delar av den, är samhällsviktig vid en stängning av förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Stödet hjälper dig även att identifiera och planera för vilken personal som behövs för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

Stöd till verksamhetsutövare: är min verksamhet samhällsviktig vid en stängning av förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet? Länk till annan webbplats.

För att hindra smittspridning av virussjukdomen covid-19 kan regeringen eller huvudman fatta beslut om att stänga skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

Om det fattas beslut om att stänga förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för barn till vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet så erbjuds omsorg så att samhällsviktiga funktioner kan upprätthållas.

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet Länk till annan webbplats.

Allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet Länk till annan webbplats.

Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information.

Frågor man kan ställa sig när man tar till sig information är:

 • Vem ligger bakom informationen?
 • Kan du hitta den ursprungliga källan?
 • Är källan pålitlig/trovärdig?
 • Hur gammal är informationen?
 • Vem tjänar på att du sprider den?

Har du funderat på vem som kan ta hand om dina djur om du blir sjuk? Eller vad som händer med djuren om du hamnar på sjukhus? Som djurägare är det viktigt att ha en plan för dina djur när det oförutsägbara händer, oavsett om det gäller sällskapsdjur, häst eller lantbrukets djur.

Tips för hur du kan förbereda dig – sällskapsdjur och häst

 • Prata med personer i din närhet som du litar på, grannar eller ett pensionat som kan ta hand om ditt djur i händelse av sjukdom.
 • Erbjud dig om möjligt att ta hand om dina närståendes, vänners och grannars djur i händelse av att de blir sjuka. Att ta hand om ett djur kan även innebära att rasta ett djur eller hjälpa till att köpa mat till djuret. Tänk på dina äldre släktingar som kanske inte har lika stor bekantskapskrets och hjälp dem med en plan för deras djur.
 • Berätta för sjukvårdspersonalen att du har djur hemma om du hamnar på sjukhus och inte har hunnit förbereda. Be om möjligt personalen att hjälpa dig att hitta en lösning.
 • Gör ett kontaktkort för dina djur så att andra vet vem som ska kontaktas för att ta hand om ditt/dina djur om du blir sjuk.
  Så här kan ett kontaktkort se ut Länk till annan webbplats.

Tips för hur du kan förbereda dig som företagare och hållare av lantbrukets djur

 • Planera för personalbrist. Alla aktörer/företag behöver arbeta för att säkerställa kontinuitet i sin verksamhet.
 • Skapa skriftliga rutiner som går att lämna över om du själv skulle bli sjuk, det gäller framförallt de dagliga rutinerna, men även det som är särskilt för din produktion och som bara du vet. Se till att det finns dokumenterade kontaktvägar till de som är viktiga för just ditt företag, veterinär, slakt, foder, etc.
 • Se över ditt nätverk - Vem skulle du kunna be om hjälp om du själv inte kan sköta om dina djur? Kontakta dem gärna i förväg så kan du också berätta om dina rutiner. Det kan vara tidigare anställda, grannar, släkt eller andra. Ta stöd av till exempel LRF:s omsorgsgrupp om du har svårt att själv hitta lösningar.
 • Håll kontakten med kollegor och grannar och kolla av så att de har det bra, samtidigt så visar du då att du har det bra. När vi inte får tag på varandra – då får vi fortsätta leta kontaktvägar tills vi vet att personen/företagaren är ok.
 • Skydda dig från smitta och se över behovet av besök på gården. Minimera där det är möjligt och håll avstånd till andra personer. Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten, torka med papper (inte flergångs textilhanddukar). Undvik att röra vid ansikte eller ögon.

Vad händer om djur lämnas ensamma i bostaden eller på gården?

En god beredskap för både dig och dina djur är viktigt för att ni inte ska hamna i ett läge där djur lämnas ensamma kvar i en bostad eller på en gård. Om Länsstyrelsen får in en anmälan om att djur av någon anledning lämnats utan tillsyn försöker myndigheten i första hand prata med djurens ägare och reda ut om det finns någon som kan ta hand om dem i djurägarens frånvaro. Om det inte finns någon som kan ta hand om djuren kan ett omhändertagande av djuren bli aktuellt. Syftet med ett omhändertagande är att skydda djur från att lida.

Läs mer om vad som händer vid ett omhändertagande under Brister i djurhållningen

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering nås vardagar kl 08-17 på mail stab.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon 076-146 30 52.

Under kvällar och helger nås staben via Tjänsteperson i Beredskap (TiB) via SOS Alarm.

Kontakt