Information med anledning av coronaviruset

Läget är fortfarande allvarligt, fortsätt följa Folkhälsomyndighetens samt Region Dalarnas råd och rekommendationer.


  • Alla behöver ta sitt ansvar och bidra till att begränsa smittspridningen: Håll ut – håll avstånd – håll kontakten.
  • Fortsätt att stanna hemma vid sjukdom eller vid sjukdomssymtom, tvätta händerna och håll avstånd.
  • Du som är 70 år eller äldre ­– begränsa dina nära kontakter.

    Råd och rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Information om läget i länet

Med anledning av coronaviruset och smittspridningen i Sverige lämnar Länsstyrelsen en uppdaterad bild av läget i länet till regeringen och våra nationella myndigheter. Här på webben publicerar vi en nyhet om läget i länet varje fredag i vårt nyhetsflöde.

Läs lägesbilden för Dalarnas län under Aktuella nyheter

Lämna prov för covid-19

Region Dalarna provtar nu för covid-19 på alla personer med symptom. Denna provtagning gäller virusprov (PCR) för att påvisa en pågående covid-19-infektion.

För att boka tid för PCR-provtagning använder man sig av Region Dalarnas app Min Vårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Bokning kan göras på valfritt provtagningsställe i länet. Det går även ringa sin vårdcentral för tidbokning.

Om att lämna prov för covid-19 på Region Dalarnas webbplatslänk till annan webbplats

Nationella råd och regler

Regeringen

 Alla beslut som regeringen fattar hittar du på Regeringskansliets webbplats.

Regeringens arbete med anledning av coronavirusetlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten

På Folkhälsomyndigheten.se hittar du frågor och svar om coronaviruset, information om smittspridning, råd, aktuell statistik med mera.

Covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Krisinformation.se

På Krisinformation.se hittar du samlad information om covid-19 från ansvariga myndigheter.

Myndigheterna om covid-19 på krisinformation.selänk till annan webbplats

Utrikesdepartementet

På Utrikesdepartementets webbplats hittar du information om råd vid resor, aktuell reseravrådan, information UD:s konsulära arbete och om du behöver komma i kontakt med ambassader.

UD:s arbete med anledning av covid-19 på Regeringskansliets webbplatslänk till annan webbplats

Minska covid-19-spridningen: Råd, tips och exempel för dig som verksamhetsutövare

En pandemi ställer speciella krav på alla som organiserar en verksamhet. Kunder och gäster måste kunna hålla avstånd och tvätta händerna, vilket styr hur du kan sälja varor eller tjänster. Här finns goda exempel på hur andra har gjort i sina verksamheter för att bromsa smittan.

Minska covid-19-spridningen på MSB's webbplatslänk till annan webbplats

Bromsa smittan - det här kan din verksamhet göra på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Länkar till myndigheter och branschorganisationer

Många företag påverkas hårt av coronaviruset. Nedan har vi samlat ett antal länkar där du som företagare hittar information om coronaviruset och hur myndigheter och branschorganisationer arbetar.

Tillfälliga rabatter för fasta hyreskostnader i utsatta branscher

Verksamt.se – samlad information om coronaviruset länk till annan webbplats

Företagarna Sverige – råd och stöd till företaglänk till annan webbplats

Svenskt Näringsliv - information om corona/covid-19 till dig som företagarelänk till annan webbplats

Almi – information med anledning av coronaviruset länk till annan webbplats

Dalarna Science Park - information med anledning av coronavirusetlänk till annan webbplats

Visit Dalarna - Information från Visit Dalarna med anledning av coronavirusetlänk till annan webbplats

Har du produkter att erbjuda till Hälso- och sjukvården?

Företag som vill erbjuda större mängder sjukvårdsmaterial kan göra detta på Socialstyrelsens hemsida.
Socialstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats

För att dina tjänster eller ditt material ska tas om hand skyndsamt eller om du har mindre kvantiteter vänligen ta kontakt med Region Dalarna, din kommun eller lokala frivilligorganisationer.

Har du annat stöd att erbjuda?

Om du har annat stöd att erbjuda kan du anmäla detta via MSB:s resursformulär:
https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/msbs-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/har-du-stod-att-erbjuda/länk till annan webbplats

Coronapandemin har fört med sig en ökad risk för våld i hemmet, främst mot kvinnor och barn. Här nedan hittar du vägar vidare om du behöver stöd och hjälp.

Kvinnojourer

Många kvinnojourer har höjt sin beredskap och har generösare öppettider. Länsföreningen Kvinno- och tjejjourer i Dalarna har samlat länets alla jourer för kvinnor och tjejer.

Länsföreningen Kvinno- och tjejjourer i Dalarnas webbplatslänk till annan webbplats

Kvinnojouren Kullan i Falun (ingår inte i länsföreningen)

Telefon: 023-12515 måndag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-12.00.

E-post: info@kullanskj.se

Chat finns på www.kvinnojourenkullan.selänk till annan webbplats under vanliga öppettider samt extra öppet onsdagar 18.00-20.00.

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att få kraften tillbaka. Brottsofferjouren består av lokala jourer runt om i landet.

Brottsofferjourer i Dalarnas webbplatslänk till annan webbplats

Stöd till barn

Det finns flera organisationer som du kan vända dig till om du behöver hjälp eller bara vill prata med någon.

Barnahus Dalarna

Barnahus Dalarna har som mål att att erbjuda barn, som varit utsatta för våldsbrott i nära relationer och sexualbrott oavsett relation, ett omhändertagande som är anpassat utifrån barnets behov.

Barnahus Dalarnas webbplatslänk till annan webbplats

Rädda Barnen

Rädda Barnen är en global barnrättsorganisation som kämpar för barns rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet.

Rädda barnens webbplatslänk till annan webbplats

Bris - Barns rätt i samhället

Bris är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn.

Bris webbplatslänk till annan webbplats

Coronaviruset påverkar flera aspekter i samhället. Det gäller även relationerna till nära och kära i livets slutskede och möjligheten att hålla begravningsceremonier.

Myndigheten för stöd till trossamfund har samlat information om begravningar och avskedsceremonier på sin webbplats. Trossamfund, kommuner och andra inblandade vädjar till de närmast anhöriga om att försöka hålla begravningen skyndsamt i en mindre krets för att vid ett senare tillfälle hålla en minnesstund för en större krets.

Om begravningar på Myndigheten för stöd till trossamfunds webbplatslänk till annan webbplats

Om begravningar på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Om begravningar på Svenska kyrkans webbplatslänk till annan webbplats

Läs även mer om begravningar på din kommuns webbplats.

Nedan samlas information med koppling till samhällsviktig verksamhet.

Samlad information finns på MSB's webbplatslänk till annan webbplats

Som verksamhetsutövare, till exempel arbetsgivare eller uppdragsgivare, ska du bedöma om företaget/organisationen bedriver samhällsviktig verksamhet utifrån föreskriften MSBFS 2020:3 och allmänna råd MSBFS 2020:4.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett stöd för att hjälpa dig som verksamhetsutövare att bedöma om din verksamhet, eller delar av den, är samhällsviktig vid en stängning av förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Stödet hjälper dig även att identifiera och planera för vilken personal som behövs för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

Stöd till verksamhetsutövare: är min verksamhet samhällsviktig vid en stängning av förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet?länk till annan webbplats

För att hindra smittspridning av virussjukdomen covid-19 kan regeringen eller huvudman fatta beslut om att stänga skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

Om det fattas beslut om att stänga förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för barn till vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet så erbjuds omsorg så att samhällsviktiga funktioner kan upprätthållas.

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhetlänk till annan webbplats

Allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet länk till annan webbplats

Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information.

Frågor man kan ställa sig när man tar till sig information är:

  • Vem ligger bakom informationen?
  • Kan du hitta den ursprungliga källan?
  • Är källan pålitlig/trovärdig?
  • Hur gammal är informationen?
  • Vem tjänar på att du sprider den?

Fler tips på hur du tänker källkritiskt på krisinformation.selänk till annan webbplats

Länsstyrelsen har som regional krishanteringsmyndighet aktiverat sin stabsfunktion (vilket betyder att flera medarbetare enbart arbetar med att hantera frågor kopplat till coronaviruset) och följer löpande händelseutvecklingen.

Länsstyrelsen deltar på regelbundna nationella samverkanskonferenser med ansvariga myndigheter och håller i regionala möten med länets aktörer.

Länsstyrelsen har också löpande kontakt med ansvarig smittskyddsläkare på Region Dalarna. Det är smittskyddsläkaren som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet.

Länsstyrelsen bistår Socialstyrelsen i arbetet med att mäkla material och skyddsutrustning mellan länets kommuner.

Information in English

Here you can find information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak.

Official information on the novel coronaviruslänk till annan webbplats

FAQ about COVID-19länk till annan webbplats

Information på andra språk

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa om coronaviruset och vad du kan göra för att skydda dig själv och andra på många olika språk.

Information på olika språk om covid-19 och hur du skyddar dig och andra från smitta på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

PDF:er och filmer med information på andra språk

Länsstyrelsen i Skånes län har tagit fram information om hur du skyddar dig själv och andra från coronaviruset. Det är fritt att använda filerna.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Information om Corona - ARABISKA.pdf 231.7 kB 2020-03-18 16.17
Information om Corona - ENGELSKA.pdf 194.5 kB 2020-04-06 11.02
Information om Corona - FINSKA.pdf 166.7 kB 2020-03-18 16.17
Information om Corona - LÄTT SVENSKA.pdf 166.6 kB 2020-03-18 16.17
Information om Corona - PERSISKA.pdf 140.4 kB 2020-04-06 11.02
Information om Corona - SOOMAALI.pdf 182.7 kB 2020-03-18 16.17
Information om Corona - SPANSKA.pdf 152.1 kB 2020-03-18 16.17
Information om Corona - SVENSKA.pdf 166.8 kB 2020-03-18 16.17

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering nås vardagar kl 08-17 på mail stab.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon 076-146 30 52.

Under kvällar och helger nås staben via Tjänsteperson i Beredskap (TiB) via SOS Alarm.

Kontakt