Rapport av kommunikativ lägesbild

Det här formuläret är till för att samla information så att vi kan skapa en lägesbild om de kommunikationsinsatser som sker i länet för att hantera coronaviruset.

Vi vill att medlemmarna i Dalarnas kriskommunikationsnätverk löpande beskriver de kommunikativa insatser som genomförs. Svaren används sedan som underlag till länets kommunikativa lägesbild och sprids till samtliga aktörerna i länets kriskommunikationsnätverk.

Länsstyrelsen önskar svar på nedanstående frågeställningar senast kl. 15.00 tisdagar jämna veckor.

Det här formuläret kan du använda varje gång du rapporterar era insatser.

Kontakt