Begravningar

Vill du sprida ut aska på en annan plats än en begravningsplats? Då behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Vill du strö ut aska efter en avliden person på en annan plats än en begravningsplats ska du ansöka om tillstånd för det hos Länsstyrelsen i det län där du vill sprida askan. Hos oss kan du också ansöka om att dela aska. Vi kan också fatta beslut i andra begravningsfrågor.

Sprida aska

Ansökan om att sprida aska ska göras av den som ordnar med gravsättningen. Vi kan bara ge tillstånd för att sprida aska när någon har avlidit. Det går inte att söka tillståndet i förväg.

Innan du ansöker bör du kontrollera om någon anhörig eller närstående till den avlidne motsätter sig att askan strös ut.

Ansökan om tillstånd att få strö ut aska är kostnadsfri.

Vad ska jag skicka med i ansökan?

Följande dokument ska bifogas ansökan:

 • Skalenlig karta eller sjökort där du har markerat den plats där du önskar strö ut askan.
 • Dödsfallsintyg och släktutredning från Skatteverket.

Du kan också behöva skicka med:

 • Medgivande från den som äger marken där du önskar strö ut askan.
 • En fullmakt för eventuellt ombud.
 • Annat intyg om dödsfallet (detta gäller för en avliden person som saknar svenskt personnummer).

Dödsfallsintyg med släktutredning på Skatteverkets webbplats.länk till annan webbplats

Plats där utströendet ska ske

Tillstånd får meddelas om platsen är lämplig för ändamålet. Spridning kan ske både på mark och över vatten, dock inte på snö eller is. Platsens lämplighet avgör länsstyrelsen i det enskilda fallet.

Platsen bör enligt länsstyrelsens riktlinjer vara minst 600 meter från bebyggelse och inte i anslutning till tomtmark eller en plats där allmänheten uppehåller sig, t.ex. fritidsområde, vandringsled eller allmän badplats. Om askan önskas strös ut i vattnet bör platsen för utströendet vara minst 300 meter från land och inte i anslutning till en plats där allmänheten vistas, såsom allmän badplats, hamn eller farled. Om bebyggelse finns vid stranden eller i området, ska askan strös ut minst 600 meter från denna.

Gravsättning på annan plats än begravningsplats innefattar endast utströende av aska. Det betyder att askan inte får grävas ned i jorden. Det betyder även att s.k. sjösättningsurnor inte får användas vid spridning över vatten. Platsen där askan strös ut får inte heller markeras på något sätt.

Utströende av aska på land får inte ske på en plats där aska tidigare har strötts ut. Det beror på att spridning av aska på samma plats kan göra att en begravningsplats eller släktgrav bildas.

Ansök om att sprida aska efter avliden

Du kan ansöka om tillstånd för att strö ut aska efter avliden i vår e-tjänst. Ansökan ska göras av den som ordnar med gravsättningen. Det kan vara en anhörig, en närstående, ombud eller ”den som annars ordnar med gravsättningen”.

Vad händer när jag har skickat in min ansökan?

 1. Din ansökan registreras och får ett diarienummer.
 2. Länsstyrelsen utreder ditt ärende.
 3. Om ärendet gäller spridning av aska över land kommer ärendet eventuellt skickas på remiss till kommunen.
 4. Länsstyrelsen fattar beslut i ärendet.
 5. Du får beslutet hemskickat. Om vi har skickat med ett delgivningskvitto ska det skrivas under när du har tagit del av beslutet. Skicka sedan tillbaka delgivningskvittot till Länsstyrelsen så snart som möjligt.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått ta del av det. Till varje beslut finns en instruktion om hur du ska göra för att överklaga beslutet.

Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor om utredningen eller beslutet.

Andra begravningsfrågor

Du kan vända dig till oss för att överklaga ett beslut om rätt till gravplats eller flyttning av gravsatt stoft eller aska.

Ett beslut från den församling eller kommun som sköter begravningsverksamheten kan du i vissa fall överklaga till oss. Det kan handla om rätten till gravplats eller flyttning av gravsatt stoft eller aska.

Om du som efterlevande inte är överens om gravsättningen kan frågan överlämnas till oss för prövning.

Begravningsombud

Begravningsombud granskar att ansvariga inom Svenska kyrkan använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt. De bevakar också rättigheterna för de som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombud utses av Länsstyrelsen.

Vad gör ett begravningsombud?

Begravningsombud granskar en församling inom Svenska kyrkan, inom ett visst område.

Begravningsombud ansvarar för att:

 • Kontrollera att begravningsavgiften går till begravningar och inte används till övrig verksamhet.
 • Granska hur begravningar fungerar för de som inte tillhör Svenska kyrkan.
 • Undersöka vilka önskemål de som inte tillhör Svenska kyrkan har.
 • Informera de som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med andra trossamfund och andra berörda parter.

Vem kan bli begravningsombud?

Begravningsombud behöver ha kunskap om:

 • ekonomi
 • olika religioner och livsåskådningar
 • begravningsseder

Begravningsombudet måste vara opartiskt och får inte ha kopplingar till Svenska kyrkan eller annat trossamfund.

Ersättning till begravningsombud

Begravningsombud har rätt till ersättning för sitt arbete och sina kostnader. Det är församlingen som betalar ut pengarna som består av ett årligt arvode och ett belopp per sammanträde som begravningsombudet är närvarande vid. Begravningsombud får också ersättning för löneavdrag eller annan förlust av inkomst på grund av möten eller utbildningar.

Grundarvodet påverkas av folkmängden i den kommun eller i det område som begravningsombudet är verksam.

Utbildning av begravningsombud

Det är obligatoriskt att medverka i den utbildning som krävs för att vara begravningsombud.

Avesta kommun
Åke Andersson, Skogsvägen 13, 783 50 Gustafs
E-post hakeandersson@gmail.com, tfn 0243-24 07 92

Borlänge kommun 
Mariann Nordlöf, Båtstavägen 14, 781 69 BORLÄNGE
E-post mariann.nordlof@borlange.se Tfn 070-697 04 16, 0243-834 9

Falu kommun
Anna Hägglund, Falu kommun, Omvårdnadsnämnden, 791 83 FALUN
E-post anna.hagglund@falun.se, Tfn 023-827 68, 070-511 43 86

Gagnefs kommun
Lars Ljungman, Hagvägen 124, 785 44 Dala-Floda
E-post lars.ljungman@telia.com, Tfn 0241-22636, 070-662 56 60

Hedemora kommun
Åke Andersson, Skogsvägen 13, 783 50 GUSTAFS
E-post hakeandersson@gmail.com Tfn 0243-24 07 92

Leksands kommun
Jan Flodén, Älvgatan 16 F, 792 32 MORA
E-post j.floden@telia.com Tfn 0250-101 95, 070-606 81 88

Ludvika kommun
Jan-Henrik Marinder, Faluvägen 234, 771 92 LUDVIKA
E-post jh@marinder.se Tfn 070-665 75 42, 0240-251 15

Malung-Sälens kommun
Per-Ola Sjödén, Box 12, 780 61 ÖJE
E-post orhammar@telia.com Tfn 070-583 98 00

Mora kommun
Jan Flodén, Älvgatan 16 F, 792 32 MORA
E-post j.floden@telia.com Tfn 0250-101 95, 070-606 81 88

Orsa kommun
Jan Flodén, Älvgatan 16 F, 792 32 MORA
E-post j.floden@telia.com Tfn 0250-101 95, 070-606 81 88

Rättviks kommun
Jan Flodén, Älvgatan 16 F, 792 32 MORA
E-post j.floden@telia.com Tfn 0250-101 95, 070-606 81 88

Smedjebackens kommun
Nytt ombud har utsetts. Kontaktuppgifter finns hos Länsstyrelsen.

Säters kommun
Åke Andersson, Skogsvägen 13, 783 50 GUSTAFS
E-post hakeandersson@gmail.com Tfn 0243-24 07 92

Vansbro kommun
Jan Flodén, Älvgatan 16 F, 792 32 MORA
E-post j.floden@telia.com Tfn 0250-101 95, 070-606 81 88

Älvdalens kommun
Stig Amnelius, Nordomsjövägen 60, 790 90 SÄRNA
E-post stig.amnelius@telia.com Tfn 0253-100 01, 070-601 25 19           

Askersunds kommun
Solveig Samuelsson, Djupviken Skönsta 269, 696 92 ASKERSUND
E-post solveig.samuelsson@askersund.se
Tfn 0583-71 16 42, 070-533 71 36

Degerfors kommun
Iréne Tåkvist, Klarbärsvägen 27, 691 47 KARLSKOGA
E-post takvist19@gmail.com Tfn 076-849 08 19

Hallsbergs kommun
Göran Andersson, Östra Drottninggatan 17 lgh 1302, 692 31 KUMLA
E-post goran.andersson019@comhem.se Tfn 070-622 58 45

Hällefors kommun
Christer Nord, Grävlingsvägen 2, 712 33 HÄLLEFORS
E-post christer.nord@hellefors.se Tfn 0591-641 75 (arb.), 070-608 13 16

Karlskoga kommun
Iréne Tåkvist, Klarbärsvägen 27, 691 47 KARLSKOGA
E-post takvist19@gmail.com Tfn 076-849 08 19

Kumla kommun
Göran Andersson, Östra Drottninggatan 17 Lgh 1302, 692 31 KUMLA
E-post goran.andersson019@comhem.se Tfn 070-622 58 45

Laxå kommun
Egon Wärn, Hotellvägen 12, 695 60 HASSELFORS
E-post egonwarn@spray.se Tfn 0585-444 38, 070-799 69 51

Lekebergs kommun
Anne-Lie Edlund, Lidvägen 1A, 703 63 ÖREBRO
E-post annelie.edlund@telia.com Tfn 019-611 28 68

Lindesbergs kommun
Carl Henrik Ling, Norevägen 23 A, 711 32 LINDESBERG
E-post carlhenrik.ling@telia.com Tfn 070-525 91 48, 0581- 136 34

Ljusnarsbergs kommun
Nytt ombud har utsetts. Kontaktuppgifter finns hos Länsstyrelsen.

Nora kommun
Johan Holm, Arlavägen 8, 713 30 NORA
E-post begravningsombudnora@telia.com Tfn 076-765 69 96

Örebro kommun
Anne-Lie Edlund, Lidvägen 1 A, 703 63 ÖREBRO
E-post annelie.edlund@telia.com Tfn 019-611 28 68           

Bollnäs kommun
Britt-Marie Rosenqvist, Vik 9232, 821 41 BOLLNÄS
E-post Britt-Marie.rosenqvist@bollnas.se Tfn 070-394 54 72

Gävle kommun
Monica Andersson, N. Harnäsvägen 9, 814 91 FURUVIK
E-post monickan@hotmail.com Tfn 070-559 26 33

Hofors kommun
Marie-Louise Dangardt, Furuvägen 25, 813 32 HOFORS
E-post marie-louise.dangardt@hofors.se Tfn 070-414 12 50

Hudikvalls kommun
Nytt begravningsombud har ej utsetts.

Ljusdals kommun
Hans Hermansson, Åbo 223, 820 60 DELSBO
E-post hans@surrendo.se Tfn 070-443 33 22

Nordanstigs kommun
Agneta Tingelöf, Vändbrovägen 12, 820 78 HASSELA
E-post agneta.tingelof@nordanstig.se Tfn 070-191 25 21

Ockelbos kommun
Staffan Nordqvist, Erskines väg 19, 816 91 JÄDRAÅS
E-post staffan.nordqvist@hotmail.com Tfn 076-792 60 68

Ovanåkers kommun
Bertil Eriksson, Dalrundan 23, 828 30 EDSBYN
E-post bertil.eriksson@ovanaker.se Tfn 070-344 12 78

Sandvikens kommun
Lars Holst, Lövängsvägen 45, 811 62 SANDVIKEN
E-post lars.holst@sandviken.se Tfn 026-25 59 56, 070-533 55 89

Söderhamns kommun
Nytt begravningsombud har utsetts. Kontaktuppgifter finns hos Länsstyrelsen.           

Arvika kommun
Sten Fransson, Vinkelvägen 3, 671 50 ARVIKA
E-post sten.fransson@telia.com Tfn 070-320 39 62

Eda kommun
Tommy Glader, Smed-Anders väg 5, 673 92 CHARLOTTENBERG
E-post tommyglader@gmail.com Tfn 070-604 11 97, 0571-232 15

Filipstads kommun
Torbjörn Parling, Finnshyttegatan 3 C, 682 33 FILIPSTAD
E-post torbjorn.parling@filipstad.se Tfn 073-759 96 18, 0590-615 38

Forshaga kommun
Gunilla Björk, Ringgatan 27, 667 33 FORSHAGA
E-post gunilla.bjork.forshaga@gmail.com Tfn 070-547 21 14

Grums kommun
Kjell-Gunnar Gustafsson, Nedre Villagatan 23, 664 33 GRUMS
E-post k-g.g@telia.com Tfn 0555-105 39, 070-581 05 39

Hagfors kommun
Mats Johansson, Melltorpsvägen 38, 683 40 UDDEHOLM
Tfn 0563-234 24

Hammarö kommun
Arne Söderberg, Ålvägen 81, 663 40 HAMMARÖ
E-post arne.soderberg@carlstadkonstantik.se Tfn 070-627 53 59

Karlstads kommun
Henrik Lindblom, Lyckhemsgatan 13, 654 61 KARLSTAD
E-post henrik.lindblom@karlstad.se Tfn 070-543 71 63

Kils kommun
Anders Eriksson, Ringgatan 10, 665 94 FAGERÅS
E-post myeria@icloud.com Tfn 070-384 76 53

Kristinehamns kommun
Bo Wennström, Spelmansgatan 30, vån 3½, 681 31 KRISTINEHAMN
E-post bo@skeppsakademin.se Tfn 0550-104 37 (dagtid), 0550-801 79 (bost), 070-293 42 60

Munkfors kommun
Gunilla Björk, Ringgatan 27, 667 33 FORSHAGA
E-post gunilla.bjork.forshaga@gmail.com Tfn 070-547 21 14

Storfors kommun
Lennart Johansson, Bjurbäcken Lungstorp, 688 91 STORFORS
E-post lennart.johansson@storfors.se Tfn 0550-651 18

Sunne kommun
Olle Edgren, Videvägen 15, 686 31 SUNNE
E-post olle.edgren@hotmail.com Tfn 070-537 42 00, 0565-126 26 (bostad)

Säffle kommun
Gösta Persson, Nävervägen 14, 661 43 SÄFFLE
E-post 053317439@telia.com Tfn 0533-174 39, 070-680 04 09

Torsby kommun
Madelene Cicek, Ransby 101, 680 60 SYSSLEBÄCK
E-post madelene.cicek@gmail.com Tfn 072-589 31 24

Årjängs kommun
Tor-Björn Westby, Björkbacka, 670 10 TÖCKSFORS
E-post tbwestby@gmail.com Tfn 073-025 95 68           

Kontakt