Smittskydd

Misstänker du att ett djur som du äger eller tar hand om har drabbats av en allvarlig sjukdom? Då är du skyldig att omedelbart anmäla det till en veterinär, för att minska risk för smitta och underlätta bekämpning av sjukdomen.

En epizootisjukdom är en allvarlig smittsam djursjukdom som kan utgöra ett hot mot människors eller djurs hälsa. För dessa sjukdomar finns det en speciell lag som bestämmer hur du ska agera vid misstanke om sjukdom, för att minska risk för vidare smittspridning och underlätta bekämpning. Du som har hand om ett djur och misstänker att det smittats av en sådan sjukdom är skyldig att direkt anmäla det till veterinär.

I Jordbruksverkets föreskrifter om epizootiska sjukdomar finns en lista över vilka sjukdomar som måste anmälas.

Jordbruksverkets föreskrifter om epizootiska sjukdomarlänk till annan webbplats

Det finns även andra djursjukdomar som kan smitta djur eller människor och som inte är anmälningspliktiga för djurägare, men för veterinärer och laboratorier. Till exempel ska en veterinär som misstänker någon av följande hästsjukdomar anmäla det till Länsstyrelsen:

  • hästinfluensa typ A
  • kvarka,
  • centralnervös form av virusabort
  • virusarterit.

Vem kontaktar jag om mitt djur blir sjukt?

I första hand kontaktar du en veterinär om dina djur blir sjuka. Om du inte får tag på din ordinarie veterinär, ring närmaste jourhavande veterinär. Har du allmänna frågor om smittsamma djursjukdomar kan du vända dig till Jordbruksverket eller Statens veterinärmedicinska anstalt.

Information om smittsamma djursjukdomar på Jordbruksverketlänk till annan webbplats

Information om smittsamma djursjukdomar på Statens veterinärmedicinska anstalts webbplatslänk till annan webbplats

Förekomst av djursjukdomar i länet

Statistik över förekomst av djursjukdomar i länet och övriga delar av Sverige hittar du på Jordbruksverkets webbplats.

Sjukdomsstatistik på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Sjukdomsbeskrivningar och information om aktuella fall av djursjukdomar hittar du även på Statens veterinärmedicinska anstalts webbplats.

Smittläge på Statens veterinärmedicinska anstalts webbplatslänk till annan webbplats

Kortfattad information om anmälda hästsjukdomar publiceras på Svensk travsports webbplats.

Smittinfo på Svensk travsports webbplatslänk till annan webbplats

Vem ansvarar för smittskyddet?

När det gäller djur har Jordbruksverket det övergripande nationella ansvaret för smittskyddsfrågor och för att bekämpa smittsamma sjukdomar.

Länsstyrelsen med länsveterinären har det regionala ansvaret. Länsveterinären samordnar information om länets aktuella sjukdomsstatus.

Länsstyrelsen samarbetar med smittskyddsläkare, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, fältverksamma veterinärer och länets kommuner.

Allvarliga utbrott av smittsamma djursjukdomar

Vid utbrott av allvarliga smittsamma djursjukdomar i länet, så kallade epizootier, samverkar Länsstyrelsen med andra myndigheter i bekämpningen och samordnar de lokala aktörerna. Vid större utbrott har Jordbruksverket möjlighet att delegera uppgifter till Länsstyrelsen. Vi ansvarar också för att kontrollera att de beslut som fattas i arbetet för att bekämpa smittan följs.

Hästpass

Som hästägare behöver du se till att din häst har pass. Alla hästar i EU oavsett ålder eller ras ska ha ett giltigt pass. Länsstyrelsen ansvarar för kontrollen och vi kan kräva att du skaffar ett pass åt din häst. Om hästen saknar pass kan du bli åtalad.

Passet ska säkerställa att läkemedelsrester och läkemedel inte hamnar i våra livsmedel och vara ett hjälpmedel för att begränsa spridning av smittsamma sjukdomar.

Det är avelsorganisationerna som utfärdar pass. Om hästen dör eller avlivas hemma ska du kontakta den avelsorganisation som har utfärdat passet för att få det makulerat.

Regler och hur du ansöker om hästpass hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöka en anläggning med djur

Att få besöka en gård och träffa djur är något som många människor uppskattar. För att besöket ska bli så lyckat som möjligt är det viktigt att du skyddar både dig själv och djuren från smitta. Det bästa du kan göra för att undvika smitta är att tvätta händerna före och efter besöket.

Råd för besök på anläggning med djur på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Matavfall som innehåller animaliska livsmedel

Matavfall kan i vissa fall innebära en smittorisk för djur. Du får därför inte mata till exempel din minigris eller dina höns med matavfall som innehåller kött eller andra produkter från djur. Förbudet gäller alla produktionsdjur, det vill säga djur används för att producera livsmedel, skinn eller någon annan produkt.

Om foder och utfodring på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamsvin och vildsvin, den har ännu inte påvisats i Sverige. I Europa finns sjukdomen numera hos vildsvin i östra Europa, bl.a. i Baltikum och Polen, punktutbrott har också skett i Tjeckien och Belgien.

Sjukdomen är ett mycket stort hot mot tamgrisar och vildsvin men är ofarlig för människor och andra djur. Viruset sprids med sjuka djur, ofta vildsvin. Smittspridning kan också ske via personer, redskap, utrustning, transportbilar mm. Viruset är mycket motståndskraftigt och kan överleva flera år i miljön, i kylt eller fryst kött från infekterade djur, och i många charkvaror. Om sjukdomen skulle smitta svenska tamgrisar eller etableras hos vildsvin får det stora konsekvenser för den svenska grisnäringen på grund av bekämpningsåtgärder och handelsrestriktioner.

För att förhindra smittspridning

  • Ta inte med kött eller köttprodukter av tamgris eller vildsvin från länder där svinpest finns.
  • Släng inte matrester i naturen – om vildsvin äter en virusinfekterad produkt är spridningen ett faktum.
  • Utfodra inte grisar med matrester.
  • Rapportera in fynd av döda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) på 018-67 40 00, vilt@sva.se eller via formuläret rapportera döda vildsvin till SVA.länk till annan webbplats

Afrikansk svinpest på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Övervakning av afrikansk svinpest på SVAs webbplatslänk till annan webbplats

Afrikans svinpest på Gård & djurhälsans webbplatslänk till annan webbplats

Afrikansk svinpest på Jägareförbundets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt