Frågor och svar om eldningsförbudet

Vi får många frågor om vad eldningsförbudet innebär. Här hittar du en sammanställning av svaren på de vanligaste frågorna.

OBS! Den 2 augusti fattade samtliga kommuner i länet beslut om undantag från eldningsförbudet. Det är nu tillåtet att grilla på egen tomt. Grillning är endast tillåten i trädgårdsgrill på egen tomt och då med stor försiktighet. All annan grillning eller eldning är fortfarande förbjuden. Om du har frågor om eldningsförbudet som vi inte besvarar på den här sidan ber vi dig kontakta din kommun för mer information.

 

Vad säger länsstyrelsens beslut?

§ 3 Eldningsförbud råder utomhus i Dalarnas län. Förbudet omfattar alla platser inklusive egen tomt samt inkluderar alla typer av grillar, campingkök och annan öppen låga utomhus.

§ 4 En kommun får besluta om undantag från förbudet om det är motiverat av lokala förhållanden.

Ändringarna gäller från den 25 juli 2018, kl 12.30 till den 30 september 2018 om inte Länsstyrelsen innan dess beslutar om att upphäva den tillfälliga föreskriften. Efter den 30 september gäller åter den ursprungliga föreskriften 20 FS 2001:28.

Finns kommunala undantag?

Kommunerna kan göra undantag från bestämmelserna, om de bedömer att exempelvis grillning på egen tomt kan ske utan fara. Kontakta din kommun för eventuella frågor om undantag.

Jag behöver dispens för att göra ett viktigt arbete!

Kommunerna kan göra undantag från bestämmelserna. Kontakta din kommun för eventuella frågor om undantag och dispenser.

Om det jag vill göra inte omfattas av förbudet, är det då fritt fram?

Nej, aktsamhet och sunt förnuft krävs vid all verksamhet som kan orsaka brand. Även om det du vill göra inte träffas av länsstyrelsens eldningsförbud kan de ändå vara otillåtet om det orsakar en brand. Den som av oaktsamhet orsakar en brand kan bl a dömas för allmänfarlig vårdslöshet vilket är ett brott med fängelse i straffskalan. Polisen bedömer vad som omfattas av brottsrubriceringen.

Varför är det eldningsförbud?

För att minska riskerna för en större skogsbrand. Markerna är så torra att en gnista eller flygande glöd från en eld kan göra att stora arealer skog brinner ner. Därför är det viktigt att vi undviker öppna lågor för att minska risken för bränder. 

Nu när det regnat - är det okej att elda/grilla i skogen då?

Nej, då djupare markskikt är kraftigt uttorkade är det fortfarande risk för omfattande mark- och skogsbränder. Även om det kommer regn så kommer skog och mark snabbt att kunna torka upp vid uppehållsväder och brandriskerna stiger då återigen till mycket höga värden. Räddningstjänsternas personal och material är också hårt utnyttjade på grund av de tidigare stora bränderna i länet.

Länets kommuner kan besluta om undantag från det skärpta eldningsförbudet, om de bedömer att exempelvis grillning på egen tomt kan ske utan fara.

Varför är eldningsförbudet fortfarande kvar?

Dalarna är ett stort län, och det kan därför vara stora skillnader i brandrisk mellan olika områden. Därför behåller länsstyrelsen tills vidare det totala generella eldningsförbudet för hela länet. Behovet av ett fortsatt totalt eldningsförbud bedöms dagligen, i samråd med länets räddningstjänster. Länets kommuner kan besluta om undantag från det skärpta eldningsförbudet, om de bedömer att exempelvis grillning på egen tomt kan ske utan fara.

Vad gör jag om jag ser någon som eldar trots förbud?

Ser du någon som bryter mot ett eldningsförbud bör du i första hand informera personen om att det råder eldningsförbud. Den personen kanske inte har förstått vad det är som gäller. Om de ändå fortsätter kan du ringa polisen på 114 14. Numret 112 används endast om läget är akut.

Detaljer om vad som omfattas av eldningsförbudet:

Nej, även om det handlar om en liten låga innebär det en stor brandrisk om lyktan välter.

Ja, detta bedöms ske inomhus. Var som vanligt försiktig när du använder öppen låga inomhus.

Enligt räddningstjänsterna i länet är det från och med 2 augusti 2018, ok att grilla på egen tomt. Kontakta din kommun för mer information. Det är din kommun som kan besluta om undantag från det generella eldningsförbudet, som nu gäller.

Kontakta din kommun för information om vilken grillutrustning som är ok.

Kontakta din kommun för information om vilken grillutrustning som är ok.

Ja. Men tänk på att placera grillen så att värmestrålning eller fettbrand inte orsakar brand. Var också uppmärksam på riskerna med att säkringar och annat kanske inte är dimensionerade för att klara en elgrill.

Ja, detta betraktas inte som utomhus och omfattas inte av eldningsförbudet.

Ja, att tända ett värmeljus jämställs inte med eldning.

Nej, tändningen omfattas av eldningsförbudet. Dock är det större risk att riva ut en pågående mila än att låta den vara.

Nej, tändningen omfattas av eldningsförbudet.

Nej, inte med gassvets. Svetsning innebär en öppen låga av stor intensitet. Svetsning med elsvets (utan låga) är inte förbjudet, men Länsstyrelsen avråder från att utföra sådant arbete just nu.

Brandskyddsföreningen har också rekommendationer om heta arbeten vid brandrisk och eldningsförbudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ja, vinkelslipning jämställs inte med eldning. Länsstyrelsen avråder dock från att utföra dessa typer av arbeten just nu.

Ja. Länsstyrelsen avråder dock från att utföra dessa typer av arbeten just nu. Läs mer om risken för skogsbränder hos Skogsstyrelsen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ja, röjsågning omfattas inte av eldningsförbudet. Länsstyrelsen avråder dock från att utföra dessa typer av arbeten just nu. Läs mer om risken för skogsbränder hos Skogsstyrelsen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ja, att tända en cigarett jämställs inte med eldning. Det är viktigt att du inte slänger fimpar hur som helst.Tänk också på att inte slänga ut glödande cigarretter från bilar eller tåg eftersom de kan antända torrt gräs i väggren eller banvall. Om du orsakar en brand kan du hållas ansvarig.

Detta omfattas inte av eldningsförbudet.

Kontakt

Stab Länsstyrelsen i Dalarnas län