Information om sommarens skogsbränder i Dalarna

I sommar har Dalarna drabbats av flera små och stora bränder. Även om de större bränderna nu är under kontroll följer länsstyrelsen löpande händelseutvecklingen. Vi uppdaterar den här sidan med information om läget i länet och de insatser som genomförs.


Hur vet jag om det brinner i närheten av mig?

Lyssna på Sveriges Radio P4 och följ krisinformation.se för att få information om de pågående bränderna i landet. Du kan också ringa informationsnummret 113 13 för att få information om det finns några bränder i närheten av dig. Vill du veta vilka vägar som är avstängda kan du följa Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan man skydda sig från skogsbränderna på något vis?

Det första som bör göras är att varna andra i närheten om man upptäcker en brand. Därefter bör man förflytta sig till en säker plats så snabbt som möjligt och ringa 112. Finns det en risk att brandrök når området där du bor, stäng fönster, dörrar och ventilation. Håll också mobiltelefonen laddad så att du går att nå men också kan ringa efter hjälp vid behov.

Var finns det information om skogbränderna på andra språk än svenska? (Where can you find information about the forest fires in other languages besides Swedish?)

På hemsidan krisinformation.se finns information tillgänglig på flera olika språk, bland annat arabiska, persiska och somaliska. If you want information about the forest fires in English or other languages, you can find it at https://www.krisinformation.se/handelser-och-storningar/2018/brandrisk2018/in-english-about-the-forest-fireslänk till annan webbplats

Hur startade bränderna?

Främst har bränderna startats på grund av torkan och värmen som i år är extrem jämfört med vad vi i Skandinavien är vana vid. Den torra marken gör att minsta gnista kan leda till att eld blossar upp. Bland annat kan korta regnskurar och åskoväder resultera i att blixtnedslag kan antända.

Kan jag gå ut i skog som inte brinner längre?

Gå inte ut i skogen där det har brunnit! Vid en skogsbrand kan trädens rötter skadas. Det gör att träd när som helst kan falla omkull. Det sker tyst och är svårt att förutse. Dessutom kan det fortfarande brinna under marken. Trots att marken ser bra ut kan det finnas brinnande hål under och även om elden har slocknat kan det finnas glöd i marken. Det finns också risk att bränder när som helst blossar upp igen. Därför ska du hålla dig undan från skog som har brunnit.

Vilket ansvar har markägaren för bevakning efter det att elden har släckts?

En räddningsinsats är avslutad när räddningsledaren fattar beslut om detta. Beslutet ska redovisas i skriftlig form och kan inte överklagas. Syftet är att gränsdragningen mellan den kommunala räddningstjänstens och markägarens ansvar ska bli klar och tydlig. När eftersläckningen anses vara klar övergår insatsen till bevakning av skogsbranden och det är i samband med bevakningen som ansvaret lämnas över från räddningstjänsten till markägaren. Vid överlämnandet ska ägaren, så långt det är möjligt, underrättas om att ansvaret överlämnas. Samtidigt bör ägaren få råd om nödvändiga åtgärder som bör vidtas. Ett generellt råd till ägaren är att vara extra vaksam på ställen där glöd kan ligga kvar och brand uppstå på nytt. Bevakningen kan pågå under en längre tid – flera dagar eller veckor. Det är markägaren själv som står för eventuella kostnader som uppstår i samband med bevakningen. Går markägaren inte att nå och bevakning behövs kan bevakning komma att utföras på markägarens bekostnad.

Vad betyder eldningsförbud? Varför är det fortfarande eldningsförbud trots att det har regnat?

Här kan du läsa mer om det eldningsförbud som gäller för Dalarnas län.

Tänk på att du kan ställas till svars och blir straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet.

Jag vill hjälpa till, hur gör jag?

Här hittar du vår information om vart du kan vända dig för att hjälpa till och stödja i arbetet med skogsbränderna.

Aktuellt om sommarens bränder

De två större bränder som drabbat Dalarna under sommaren är under kontroll.  Ansvaret för bevakning av de eldhärjade områdena har lämnats över till markägarna. Tidigare uppdaterade vi den här sidan med dagsaktuella lägesbilder från Dalarna, där vi redogjorde för situationen i länet. Vi kommer fortsättningsvis att återkommande (men inte lika ofta) uppdatera den här sidan med information kopplad till efterarbetet och den fortsatta brandsituationen i Dalarna.

Nyhetsuppdateringar från Länsstyrelsen:

2018-08-17
Samlad lägesbild i Dalarnas län

2018-08-13
Länsstyrelsen häver eldningsförbudet i Dalarna

2018-08-10
Samlad lägesbild i Dalarnas län

2018-08-03
Länsstyrelsen har fattat beslut om förbud att beträda eldhärjad mark i Älvdalens kommun

2018-07-31
Aktuell lägesbild i Dalarnas län

2018-07-30
Aktuell lägesbild i Dalarnas län

2018-07-29
Aktuell lägesbild i Dalarnas län

2018-07-28
Aktuell lägesbild i Dalarnas länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2018-07-27
Aktuell lägesbild i Dalarnas län

2018-07-26
Aktuell lägesbild i Dalarnas länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2018-07-25
Aktuell lägesbild i Dalarnas länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2018-07-25
Med anledning av MSB:s uppmaning har Länsstyrelsen idag fattat nytt beslut om eldningsförbud i Dalarnas län

2018-07-25
Pressinbjudan- pressträff ang aktuellt läge vid branden på Älvdalens skjutfält

2018-07-24
Aktuell lägesbild i Dalarnas län

2018-07-23
Aktuell lägesbild i Dalarnas länöppnas i nytt fönster

2018-07-22
Aktuell lägesbild i Dalarnas län

2018-07-21
Aktuell lägesbild i Dalarnas län

2018-07-20
Aktuell lägesbild i Dalarnas län

2018-07-20
Vill du hjälpa till i arbetet med brandbekämpning?

2018-07-20
Fortsatt ansträngt läge kring bränderna

2018-07-19
Om de pågående bränderna i Dalarnas län

2018-07-19
Skona SOS Alarm – ring rätt telefonnummer

Länsstyrelsens roll vid en samhällsstörning

Vid en större samhällsstörning håller Länsstyrelsen ihop arbetet i länet. De berörda aktörerna, som till exempel kommunerna, räddningstjänst, sjukvården och polisen, delar information och lägesbild med syftet att koordinera åtgärder.

Under en samhällsstörning samordnar Länsstyrelsen kommunikationen i länet så att kommuner, sjukvård, polisen med flera ger relevant och riktig information till allmänhet och media.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder som behöver vidtas för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, eller för att begränsa skadeverkningarna samt återföring av erfarenheter efter en samhällsstörning.

Kontakt

Stab Länsstyrelsen i Dalarnas län