Rapport 22:06 Fågelpopulationer på Dalarnas myrar - på 1970-talet och 2010-talet

Åren 1976–1979 genomförde Dalarnas ornitologiska förening (DOF) en fågelinventering av 184 myrar i Dalarna. Syftet då var att värdeklassificera myrarna i tre olika kategorier. Under början av år 2015 beslutade DOF och Länsstyrelsen att tillsammans genomföra en ny myrinventering i Dalarna, med syftet att se vilka förändringar som skett i fågellivet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=203&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss