07 mar 2023 klocka 13.00 - 16.00

Information om stöd till jordbruket och landsbygden – digitalt

Grön äng, gröna träd, röda stugor.

År 2023 förnyas jordbrukspolitiken i Sverige och resten av EU. Länsstyrelsen i Dalarnas län håller en informationsträff för dig som vill veta mer om EUs jordbrukarstöd och investeringsstöd.

Jordbrukarstöden 2023-2027

Vi informerar om de nya jordbrukarstöden inför årets SAM-ansökan. Det finns några nya jordbrukarstöd och ett antal uppdateringar, bland annat:

 • Stödrätterna och förgröningsstödet försvinner från och med den 1 januari 2023
 • ny teknik för uppföljning av jordbruksmark med hjälp av satellitbilder kommer att börja användas
 • ersättningarna för ekologisk produktion slås ihop till en 1-årig ersättning
 • tvärvillkoren ersätts av grundvillkor

Investeringsstöd och startstöd 2023-2027

Vi kommer informera om nyheter i investeringsstöd och startstöd:

 • ökad konkurrenskraft: investeringsstöd till stallar, täckdiken, anläggning för torkning och lagring, växthus med mera
 • diversifiering till annat än jordbruk (exkl. livsmedelsförädling)
 • förädlingsstöd
 • vattenvårdsåtgärder, åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten
 • stöd till bevattningsdammar och kalkfilterdiken
 • startstöd till unga som startar en jordbruksverksamhet
 • beslutsomgångar, utlysningar eller löpande hantering av ansökningarna
 • urvalskriterier.

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 3 mars klockan 23.59.
Var:
Via Skype, länk skickas ut innan mötet.
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
03 mar 2023

Kontakt