Plan för rationalisering av ägostrukturen i Dalarnas län

I Dalarna är ungefär en halv miljon hektar skogs- och jordbruksmark mycket starkt ägosplittrad. Det motsvarar ungefär en tredjedel av arealen produktiv skogsmark i länet. En del av förklaringen är att varje markbit genom en serie arvskiften av tradition och rättviseskäl delats lika mellan samtliga arvingar. Fastigheterna har därför blivit uppdelade på ett stort antal mycket små, smala och utspridda skiften. Lagen förhindrar numera den typen av delning. Sedan 2010 finns en långsiktig plan för omarrondering i Dalarnas län (Länsstyrelsen Dalarna 2010 a,b,c). Den uppdaterades 2017 efter ett regeringsuppdrag (Länsstyrelsen Dalarna 2017). Föreliggande plan för rationalisering av ägostrukturen i Dalarnas län är en uppdatering av Bilaga 1 till planen från 2010 (Länsstyrelsen Dalarna 2010 c).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Skogsbruk

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=247&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss