Bostadsmarknadsanalys Dalarna 2023

Dalarnas bostadsmarknadsanalys (BMA) baseras på kommunernas svar i Boverkets bostadsmarknadsenkät för 2023. Rapporten belyser Dalarnas demografiska sammansättning, länets ekonomiska profil och dess relation mot omvärlden för att beskriva länets förutsättningar för bostadsförsörjningen. Rapporten analyserar även hur bostadsbeståndets sammansättning ser ut och hur mycket, samt vad, som har byggts historiskt. Analysen av Dalarna och dess bostadsmarknad förhålls sedan till kommunernas svar gällande situationen på bostadsmarknaden, deras verktyg för bostadsförsörjningen och arbetet mot hemlösheten. Analysen avslutas med en diskussion om Länsstyrelsens ansvar i bostadsförsörjningsfrågor samt några avslutande reflektioner kring årets enkätsvar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=282&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss