Utredning av översvämning Dalarna augusti 2021

Den 17 och 18 augusti 2021 föll stora regnmängder över framförallt Gävleborgs län men även sydöstra Dalarna. I Dalarna uppmättes nivåer på ca 80–100 millimeter regn. Det är mer än vad det normalt regnar på hela månaden. I länet drabbades vägnätet och flera mindre dammar blev överdämda. Skyfallen medförde också spridning av föroreningar och översvämmade källare. Denna rapport är ett resultat av att Länsstyrelsen i Dalarnas län den 19 augusti fick i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att genomföra en utredning av översvämningen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Krisberedskap
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=126&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss