Rapport 2022:13. En enad insats mot smittan –länsstyrelsernas pandemitillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen

Det var skarpt läge direkt när länsstyrelserna utsågs till tillsynsmyndighet över den tillfälliga covid-19-lagen1. På endast ett par veckor skulle alla länsstyrelser ha kapacitet att bedriva tillsyn baserad på ny lagstiftning, helt utan tidigare praxis. Länsstyrelsen i Dalarnas län fick i uppdrag att samordna arbetet. Utifrån de förutsättningarna är upplevelsen bland länsstyrelserna att arbetet med pandemitillsynen har fungerat mycket väl, och att länsstyrelserna klarat av att hantera det uppdrag man tilldelades. Länsstyrelsernas redan etablerade myndighetsövergripande samverkan har varit en viktigt och bra grund för att lyckas. Den här utvärderingen bedömer i vilken utsträckning arbetet i den nationella samordningen uppnått det syfte för vilket arbetsmodellen infördes.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=170&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss