Tills döden skiljer oss åt - En kartläggning om våld i nära relationer mot äldre kvinnor inom äldreomsorgen i Dalarnas län

Denna kartläggning syftar till att bidra med kunskap om våld mot äldre kvinnor till Länsstyrelsens framtagande av en regional strategi rörande mäns våld mot kvinnor. Materialet har samlats in via intervjuer av enhetschefer inom äldreomsorgen i Dalarna och har sedan analyserats med hjälp av tematisk analys. Kartläggningen ger även en bild av hur olika förhållningssätt kan påverka kvinnors möjlighet att få hjälp och stödinsatser.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet
  • Samhälle
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=6&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss