Bostadsmarknadsanalys 2021

Rapporten redovisar lägesbild och trender, samt kommenterar länets bostadsmarknad. Den utgör ett regionalt kunskapsunderlag om bostadssituationen och är en del i Länsstyrelsens arbete att lämna råd, information och underlag för kommunernas planering av bostadsförsörjningen. Bedömningar och lägesbilder i denna rapport kommer från kommunernas svar på Boverkets och länsstyrelsernas bostadsmarknadsenkät 2021 (BME 2021). Den regionala bostadsmarknadsenkäten skickas årligen ut till samtliga 290 kommuner och besvaras senast under januari.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Fastighetsfrågor
  • Samhälle
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=W_2021_05&context=26