Bevakning av grundläggande betaltjänster 2021

Att det sker en strukturomvandling från manuella till digitala betaltjänster är tydligt. Kontanttjänster fortsätter att avvecklas och kontanter används i allt mindre utsträckning. Samtidigt ökar användningen av digitala betaltjänster. Förra året rapporterade länsstyrelserna att denna utveckling påskyndats av pandemin, exempelvis genom en stor minskning av kontantuttag i Bankomat AB:s uttagsautomater. Detta förklarades bland annat av att många varit hemma mer, konsumerat mindre och förändrat sina betalningsvanor. I år har denna utveckling mattats av något och närmat sig en minskning på omkring tio procent per år, vilket varit den genomsnittliga minskningstakten sett över tid.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Föreningar
  • Företagsstöd
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Näringsliv
  • Näringslivsutveckling

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=30&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss