Vind i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Regionalt miljöövervakningsprogram för Dalarna 2021-2026

Denna rapport redovisar Länsstyrelsens regionala miljöövervakningsprogram för Dalarnas län för perioden 2021–2026. Miljöövervakningen syftar till att beskriva miljötillståndet i länet, analysera orsaker till påverkan på miljö- och hälsa, ge underlag för utformning och uppföljning av miljömål och åtgärder samt att i allmänhet följa upp långsiktiga miljöeffekter. Miljöövervakningsprogrammet beskriver de undersökningar som ska genomföras under den aktuella 6-års perioden, huvudsakligen av länsstyrelsen men också av och i samverkan med andra aktörer som t.ex. Dalälvens vattenvårdsförening, Dalarnas luftvårdsförbund och olika ideella organisationer. Programmet är en vidareutveckling av tidigare programperioders miljöövervakning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fiske
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=W_2020_13&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss