Höga flöden i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel

År 2018 fick alla länsstyrelser i uppdrag att ta fram regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. Planen har tagits fram under 2018-2019 och arbetet har skett i dialog med Energimyndigheten och Trafikverket. Att ha en väl utbyggd infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel skapar möjligheter att påskynda omställningen i transportsektorn. Det nationella målet är att utsläppen av växthusgaser från transportsektorn ska minska med 70 % till 2030, jämfört med 2010. För att nå det målet behöver transporterna och fordonen effektiviseras och fordon och bränslen byta ut. I Dalarna, som är ett landsbygds län, finns fler bilar än genomsnittet i landet och körsträckan per person och bil är längre.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Infrastruktur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=W_2020_05&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss