Bostadsmarknad i Dalarna 2020

Länsstyrelsen ska enligt sitt uppdrag verka för att behovet av bostäder tillgodoses. Denna regionala analys är en rapportering av läget på bostadsmarknaden som länsstyrelserna årligen har i uppdrag av regeringen att ta fram. Årets rapport baseras på kommunernas svar i bostadsmarknadsenkäten. Länsstyrelsen i Dalarnas län vill rikta ett tack till länets kommuner som tagit sig tid och besvarat enkäten. Tillsammans ger ni en samlad bild av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna regionala rapport lämnas till Boverket och ger tillsammans med övriga läns regionala sammanställningar en grund för de bedömningar som görs på nationell nivå.

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=W_2020_08&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss