Bebyggda områden med eventuellt behov av allmänna vattentjänster

God kvalitet på dricksvatten och hållbart omhändertagande av avloppsvatten är viktiga pusselbitar i samhällsplaneringen för att människor ska ha en bra hälsa och miljön skyddas. Varje kommun har skyldighet att ordna vatten- och avloppsförsörjning till dem som, i ett större sammanhang, har behov av det utifrån skydd för människors hälsa eller miljön. Kommunen kan få stöd av Länsstyrelsen i sitt strategiska arbete med långsiktiga vatten- och avloppsplaner. Länsstyrelsen utövar även tillsyn över att kommunerna fullgör sina skyldigheter enligt lagstiftningen. Denna rapport har tagits fram för att vara ett stöd för kommunerna i deras långsiktiga vatten- och avloppsplanering och i utvecklingen av VA-planer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Samhällsplanering
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=W_2020_03&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss