Strategi för samverkan och ledning vid samhällsstörningar och höjd beredskap – i Dalarnas län

Arbetet med denna strategi har som syfte att beskriva att vi är många samhällsaktörer som har olika ansvarsområden vid en händelse, och att vi måste hjälpas åt. Strategin tar upp krishantering före, under och efter det att en samhällsstörning har inträffat. Den tar också upp arbetet med den totalförsvarsplanering som nu pågår. Den är ett uttryck för, och resultat av, vår gemensamma vilja att hantera en samhällsstörning på bästa sätt. God samverkan kräver att delaktiga parter känner till varandras roller, ansvar och befogenheter samt att vi är överens om målen vi ska sträva mot.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Krisberedskap
  • Samhälle
  • Organisation
  • Samhällsplanering
  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=W_2019__6&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss