Projektet Grön infrastruktur i Gåsbergets värdetrakt

Projektet "Grön infrastruktur i Gåsbergets värdtrakt" hösten 2018. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Sveaskog, Stora Enso och SLU. I denna skrift ges en översiktlig beskrivning av hur långt projektet nått ett år efter uppstart. Här beskrivs projektets målsättningar och metodutveckling, data om Gåsbergets värdetrakt samt ett avsnitt som beskriver de problemställningar som ligger till grund för arbetet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Infrastruktur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=W_2019__3&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss