Kulturlandskapet i Lugnet

Underlag för översyn av naturreservatet i Lugnet. Åren 2017–2019 genomför Länsstyrelsen och Falu kommun ett gemensamt projekt för att se över skötselplanen och föreskrifterna för Lugnets naturreservat. En del av arbetet går ut på att öka kunskapen om kulturmiljön och områdets kulturvärden. En kulturmiljöutredning genomfördes och resultatet blev den här rapporten. Utredningen har kartlagt och beskrivit områdets kulturvärden och satt in dem i dess kulturhistoriska sammanhang. Kulturmiljön har värderats och kategoriserats, vilket kan användas som underlag för avvägningar i samband med förvaltning och utveckling inom reservatet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=W_2019_04&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss