Handledning för inkluderande bemötande

En handledning utifrån webbutbildningen Ett Dalarna och Sverige för alla. Handledningen är ett verktyg för dig som är chef eller på andra sätt leder andra att stötta din arbetsgrupp i det fortsatta arbetet med att bli mer inkluderande i sitt bemötande efter att ha gått webbutbildningen. Syftet med handledningen är att hålla innehållet i webbutbildningen levande på arbetsplatsen och öka förståelsen för hur varje individ kan utgå från sig själv som första steg i en förändring. Hedemora kommun och Länsstyrelsen Dalarna har tagit fram handledningen med EU-medel från asyl, migration och integrationsfonden (AMIF) och Europeiska socialfonden (ESF) – genom projekten ”En väg in” och ”Jämställt hela tiden”. I samarbete med jämlikhetsstiftelsen Make Equal.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Samhälle
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=W_2019__1&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss