Undersökning av läckagebenägen fosfor och rekommendation av aluminiumdosering i Milsbosjöarna

Rapporten är framtagen av Sjörestaurering Sverige AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarnas län. Syftet med denna undersökning har varit att beräkna former och mängder av läckagebenägen fosfor i Övre och Nedre Milsbosjöns bottensediment. Denna information utgör basen för att kunna beräkna aluminiumdoser för att fastlägga denna fosfor, minska internbelastningen och förbättra sjöarnas vattenkvalitet. Man har använt en empirisk modell för att uppskatta potentiell internbelastning i sjöarna baserat på mängden mobil fosfor i sedimenten. Som en del av den här studien har man hämtat och analyserat sediment från Övre och Nedre Milsbosjön.

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=W_2018__4&context=26