Omarrondering - så här gör vi nu!

Din fastighet har inte alltid sett ut som den gör idag, den har förändrats under flera hundra år. Frågan är hur du vill att den ska se ut i framtiden? I den här foldern berättar vi vad vårt nya arbete med omarrondering kan erbjuda dig, din familj och bygden du lever i. Broschyren utgiven år 2018 av Länsstyrelsen i Dalarnas län i samverkan med Lantmäteriet och Skogsstyrelsen.

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Fastighetsfrågor

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=W_2018__3&context=26