Dalälvens naturvärden - Påverkan från vattenkraften, åtgärdsbehov och prioriterade miljöåtgärder

Kraftverksdammar och vattenreglering förändrar förutsättningarna för djur och växter i och kring våra vatten. Många vatten klarar inte de miljökrav som ställs enligt miljöbalken. Samtidigt är vattenkraften, särskilt på grund av dess reglerförmåga, en viktig del av dagens och framtidens förnybara energisystem. Den svarar för 40-50 % av Sveriges årliga elproduktion. Vattenkraften behöver anpassas för att klara aktuella miljökrav och bidra till Sveriges miljömål på både vattenmiljö- och energiområdet. Som ett led i arbetet med att planera för en ”Hållbar vattenkraft i Dalälven” beskrivs Dalälvens naturvärden som är direkt knutna till vatten och stränder, och som påverkas av vattenkraften. Vidare föreslås miljöåtgärder som är viktiga för att stärka och utveckla dessa.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=W_2018_05&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss