Långsiktig plan för omarrondering i Dalarnas län

Länsstyrelsen i Dalarnas län utarbetade 2010 en långsiktig plan för omarrondering i Dalarnas län. Det gjordes i samverkan med Lantmäteriet, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen samt företrädare för markägarna och skogsnäringen. Arbetet med omarrondering har därefter fortskridit i en alltför långsam takt. Fortfarande är 534 000 ha av länets skogs- och jordbruksmark ägosplittrad. Därför har Länsstyrelsen i Dalarnas län genom regleringsbrevet för år 2017 fått i uppdrag att, i samverkan med Lantmäteriet, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen samt företrädare för näringen och markägarna uppdatera länets långsiktiga plan för omarrondering. Därutöver har Länsstyrelsen i Dalarnas län haft samråd med Naturvårdsverket och Lantbrukarnas Riksförbund.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fastighetsfrågor

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_11&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss