Långsiktig plan för omarrondering i Dalarnas län – Projektrapport december 2017

I regleringsbrevet för 2017 fick Länsstyrelsen i Dalarnas län i regeringsuppdrag att uppdatera länets långsiktiga plan för omarrondering. Uppdraget har redovisats i två rapporter (Granath et al. 2017, Länsstyrelsen Dalarnas län 2017). Föreliggande rapport är ett komplement som ger fördjupad bakgrund till de slutsatser som tidigare presenterats och ett utvecklat förslag till förändrat arbetssätt. Syftet är att visa hur arbetet med omarrondering kan utvecklas för att bli mer framgångsrikt och nå ett tillfredsställande slutresultat.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Mark
  • Fastighetsfrågor

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=95&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss