Västra Leksand - en förstudie om omarrondering

Dalarna är störst i Sverige! Ett märkligt påstående då Dalarna bara representerar cirka 7 procent av Sveriges yta. Ändå är det så att nästan hälften av landets lantbrukstaxerade skiften finns i Dalarna. Idag är cirka 1/3 av Dalarnas produktiva jord- och skogsbruksmark ägosplittrad. Det innebär att fastigheterna vanligtvis består av många små skiften som ofta är långa och smala och i många fall samägda av flera markägare. Förstudien ska vara den inledande och mer informella informationen i en omarrondering. Syftet med förstudien är att den ska ge en ökad kunskap för alla parter, dels i form av saklig information till markägare så att de kan ta ställning till en eventuell omarrondering och dels kring förutsättningarna inför en eventuell omarrondering.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Lantbruk
  • Landsbygd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__11&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss