Länsstyrelsens interna strategi för jämställdhetsintegrering 2014-2016

Denna del beskriver det interna arbetet med jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen har sedan slutet av 2000-talet en handlingsplan för hur detta ska genomföras. Planen är en del i Länsstyrelsens likabehandlingsplan – Mångfald på Länsstyrelsen i Dalarna 2013. Planen ska bidra till att vi uppnår de jämställdhetspolitiska målen. Detta görs genom att vi i våra verksamheter belyser, analyserar och beaktar rättigheterna utifrån kön kopplat till skyddet mot diskriminering. Vårt interna arbete ska leda till att jämställdheten i länet förbättras.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Jämställdhet
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_04&context=26