Erfarenheter av kriskommunikation på lokal och regional nivå i samband med kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011

Som ett led i arbetet med att stärka förmågan att informera och kommunicera i samband med en kärnteknisk olycka genomförde Länsstyrelsen Dalarna i samarbete med bland andra Länsstyrelsen Gävleborg, under i huvudsak 2013, projektet ”Erfarenheter av kriskommunikation på lokal och regional nivå under katastrofen i Japan”. Länsstyrelsen ansökte om medel ur anslag 2:4 Krisberedskap hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Projektet godkändes av MSB och medel beviljades.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Krisberedskap
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_08&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss