Aktuella vädervarningar i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014-2016

Jämställdhet är en fråga om demokrati, makt och utveckling. Det finns positiva samband mellan jämställdhet och tillväxt. Jämställdhet är därför en strategisk fråga för regionen. Det handlar om hur flickors och pojkars, kvinnors och mäns erfarenheter och kunskaper tas tillvara. Den service som kommuner, landsting och staten erbjuder ska komma alla medborgare till del och hålla samma kvalitet. Detta oavsett kön. Länsstyrelsen i Dalarna ska inom ramen för sitt uppdrag samordna och följa upp de nationella målen i länet. Vi ska även bidra till kunskapsspridning. Den metod som vi arbetar utifrån är jämställdhetsintegrering. Det innebär att jämställdhetsperspektivet ska finnas med där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Jämställdhet
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_03&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss