Utvärdering av strategi för formellt skydd av skog i Dalarnas län

Det här är en utvärdering av strategin för formellt skydd av skog i Dalarnas län. Strategin upprättades av Länsstyrelsen Dalarna och Skogsstyrelsen 2006 för att belysa prioriteringar i arbetet med att skydda skog för att uppnå delmål 1 i miljökvalitetsmålet Levande skogar (Länsstyrelsen Dalarna Skogsstyrelsen 2006). I strategin vill man se skyddet ur ett landskapsperspektiv och därför tog man fram värdetrakter, i vilka skyddet skulle få en större koncentration och därför en bättre funktion. Strategin pekar även ut ett flertal skogstyper som bör prioriteras i landskapet utanför värdetrakterna. I utvärderingen har vi analyserat hur representativt och hur funktionellt skyddet är för att se om man uppnått målen i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_22&context=26