Jordbrukets klimatpåverkan – globala utsläpp och lokala åtgärder

På vilket sätt påverkar jordbruk och markanvändning vårt klimat, och kan vi göra något åt det? Rapporten kartlägger olika utsläppskällor av växthusgaser från jordbruk, och vilka åtgärder som kan göras för att minska utsläppen. En av åtgärderna är att stödja användningen av stallgödsel för biogasproduktion. Rapporten underlättar det kommunala och regionala arbetet med att minska utsläppen från jordbruket.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_08&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss