Utvärdering av företagsstöd - Regional konkurrenskraft och sysselsättning

Varje år får Länsstyrelsen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Syftet med stödet är bland annat att det ska bli lättare för företagen att genomföra investeringar som leder till att vi får fler arbetstillfällen i länet. Nu har länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborgs och Värmlands län gemensamt gjort en utvärdering för att undersöka vilken betydelse stödet har haft för företagen och för tillväxten i regionen. Utvärderingen gäller åren 2008 och 2009 och berör 428 företag, av vilka 92 ligger i Dalarna. Under de aktuella åren har också EU bidragit med pengar till företagsstöden i de tre länen, genom det regionala strukturfondsprogrammet 2007-2013.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Föreningar
  • Företagsstöd
  • Konkurrens
  • Näringsliv
  • Projektstöd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_13&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss