PM 2012:17 Förslag på rutiner för implementering och fortsatt arbete med kommunens energi-klimatstrategi

I Dalarna har de flesta kommuner beslutat kring energi- och klimatstrategier. Detta PM är en vägledning för kommuntäckande och internt energi- och klimatarbete och innehåller bland annat tips på hur kommunen kan arbeta strukturerat med rutiner för uppföljning, revidering och ansvar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Energi
  • Klimat

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_17&context=26