Färdplan 2050, PM 2012:07

Färdplan 2050 är en underlagsrapport till Naturvårdsverkets arbete med att ta fram en plan för hur Sverige år 2050 ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Länsstyrelsen Dalarna har genom regional dialog identifierat hinder för att uppnå visionen samt åtgärder och styrmedel för att överbrygga dessa hinder.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_07&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss