Ängssvampar i Dalarna

Åtgärdsprogrammet för svampar i ängs- och betesmarker inriktas främst på de tre arterna blårödling, Entoloma bloxamii, fager vaxskivling, Hygrocybe aurantiosplendens och praktvaxskivling, Hygrocybe splendidissima. Ett övergripande mål för projektet är att lära tillräckligt mycket om dessa arters utbredning och miljökrav för att kunna föreslå lämpliga åtgärder syftande till att långsiktigt säkra deras fortbestånd i de av landets regioner som har naturliga förutsättningar att hysa arterna. Totalt 100 noggrant utvalda lokaler har studerats under höstarna 2007-2010 i Dalarnas län. Kunskapen om fokusarterna i länet har genom projektet ökat betydligt. Före projektet var fyra lokaler kända med fynd av någon av de tre arterna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_10&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss