Inventering av kungsörn i riksintresseområden för vindkraft i Rättvik, Mora och Orsa

För att öka kunskapen om örnförekomster inom riksintresseområden för vindbruk har inventeringar utförts. Det är angeläget att i ett tidigt stadium få fram kunskaper om örnförekomster. Extra angeläget är det att dessa kunskaper finns inom de riksintresseområden för vindbruk som kommunerna tar fram som ett tematiskt tillägg till översiktsplaneringen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Rovdjur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_22&context=26