Inventering av hårig skrovellav Lobaria hallii på dess kända svenska lokaler 2006, PM 2011:10

På uppdrag av Statens Naturvårdsverk upprättar Länsstyrelsen i Jämtland ett åtgärdsprogram för hårig skrovellav. Inför skrivandet av åtgärdsprogrammet behövdes en fördjupad kunskap om artens status och ekologi i landet. För att erhålla denna kunskap utfördes en inventering av samtliga kända lokaler med hårig skrovellav under hösten 2006. Resultatet av inventeringen redovisas i detta PM.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_10&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss