Insekter på Vännebo brandfält, PM 2011:05

Sommaren 2008 brann 800 ha skogs- och myrmark på båda sidor om Pajsoån i västra Grangärde socken, Ludvika kommun. Förutom myrar brann både hyggen, ungskog och äldre skog. Ungskogarna flisades snart efter branden, medan all äldre bränd skog lämnats orörd, i avvaktan på eventuellt beslut om reservatsbildning. I juli månad 2010 undersöktes insektsfaunan i tre olika brända bestånd i den östra delen av brandområdet. 25 trädfönsterfällor sattes upp på branddödade träd (asp, björk, gran och tall) och verkade under hela juli månad. Dessutom gjordes riktade eftersök i dessa och andra bestånd. Läs mer i detta PM.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_05&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss