Följsamhet mot plan- och bygglagen. Pilotprojekt 4 - Uppföljning inom byggområdet

Denna rapport ingår i ett regeringsuppdrag 2008–2010 att i samverkan med länsstyrelserna genomföra en samordnad kompetensutvecklingsinsats för bättre tillämpning av PBL. Rapporten redovisar resultatet från pilotprojekt 4, Uppföljning inom byggområdet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__10&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss