Är miljöåtgärder effektiva? En utvärdering i fyra län

Sveriges Lantbruksuniversitet har, på uppdrag av Länsstyrelsen Dalarna, gjort en ansats att utvärdera miljömålsåtgärder i Dalarnas, Gävleborgs, Värmlands och Örebro län. Totalt 19 åtgärder inom områdena energi/klimat, giftfri miljö, ytvatten och biologisk mångfald har utvärdets med avseende på miljönytta, måluppfyllelse och kostnadseffektivitet. Dessutom har framgångsfaktorer och hinder identifierats. En utvärdering ställer stora krav på underlag som beskriver resursåtgång och miljönytta med åtgärden och många av de underlag som fanns var bristfälliga. Rapporten innehåller dock en del viktiga slutsatser för utformning av framtida miljömålsåtgärder.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_24&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss