Projektrapport till långsiktig plan för omarronderingar i Dalarna, 2010:19

Länsstyrelsen Dalarna har på regeringens uppdrag genomfört projektet ”Strategisk långsiktig plan för omarrondering i Dalarnas län” i samverkan med Lantmäteriet, Skogsstyrelsen, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Jordbruksverket. Projektet genomfördes mellan maj 2009 och april 2010.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Kulturmiljö
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_19&context=26