Klimatförändringar - konsekvenser och anpassningsåtgärder i Dalarnas län, appendix till rapport 2009:25

Appendix till Regional risk- och sårbarhetsanalys 2009. Syftet med detta appendix till Risk och sårbarhetsanalys för Dalarnas län 2009 är att ge en första sammanställning om klimatförändringarnas konsekvenser för Dalarna samt att ge förslag på hur samhället ska agera för att minimera dess åverkan på liv och egendom. Ett mer djupgående material i form av en Klimatanpassningsstrategi för Dalarnas län kommer att tas fram under 2010.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Krisberedskap
  • Miljö
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__8&context=26

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss