Inventering av näringsläckage från små vattendrag i Dalarnas län, rapport 2003:05

Kontakta Länsstyrelsen i Dalarnas län om du vill beställa en kopia.

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_05&context=26