Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse: Ansökan om utökat tillstånd enligt miljöbalken på fastigheterna Ässjan 1 och Traversen 5 i Borlänge kommun

LOGS Logistics AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökt om utökat tillstånd enligt miljöbalken på fastigheterna Ässjan 1 och Traversen 5 i Borlänge kommun.

Miljökonsekvensbeskrivning har inlämnats i ärendet. Verksamheten omfattas av Sevesolagstiftningens högre kravnivå. Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Borlänge kommun samt hos Länsstyrelsen i Dalarnas län. Nya handlingar som tillkommer under ärendets gång finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Den som vill yttra sig i ärendet skall göra detta till dalarna@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun senast den 1 augusti 2024. Ärendenummer 551-5837-2024 bör anges.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss